Batzordeak eta Lan Taldeak

Batzorde zehatzak

Cybasquek hiru Batzorde Espezifiko eta bi lantalde nagusi ditu, bazkideen jardueraren lehentasunezko beharren arabera definitzen direnak.

Bazkideek elkartearen ildoak eta ekintza planak zehazten parte hartzen dute, batzorde eta lantalde horietan integratzearen bidez.

Helburu orokorra bazkideen intereserako gai zehatzak modu ordenatuan eta jarraian lantzea da. Hala badagokio, zuzendaritza batzordearen aurrean aurkeztuko dira, eta ondoren Cybasque-ko zuzendaritza taldeak ekimen eta proiektu zehatzak gauzatzera bultzatuko du.

Gaur egun hiru batzorde zehatz daude:

  • Talentua
  • Txertatutako segurtasuna
  • Eskaeren belaunaldia

Gaur egun honako bi lan talde daude:

  • Nazioarteratzea
  • Sektorearen karakterizazioa